Clubmatch 2019 - Zaterdag, 13 april 2019
 
Keurmeesters Groep(en) Klasse Tarief
 
Dhr. J. Wauben
Mevr. I.Y. Onstenk-Schenk
Mevr. M. Jansen-Kalkhoven
Mevr. T. van Adrichem Boogaert-Kwint
Dhr. J. Meijerink
Mevr. W. van Oosten
 
 
1, 4, 6 en 10
2
3
7 en 8
5
9
 
 
Klassen 1 en 2
- Baby- en Puppyklasse
Klassen 3 t/m 7
- 1ste hond
- elke volgende hond

Koppelklasse / Fokkerijgroep
Kind-Hond Show / Junior Handling

€ 12,50

€ 17,50
€ 15,50

€ 5,00
gratis
 
Indien u geen lid bent van KC Hardenberg betaalt u eenmalig € 7,50 extra.
Elke eigenaar ontvangt 1 catalogus ongeacht het aantal ingeschreven honden
 
Keurmeesters Specialty "Rottweilers en Zwitserse Sennen honden"
 
Mevr. I.Y. Onstenk-SchenkSennenhonden
Mevr. Y.J.M. BekkersRottweilers
INSCHRIJFFORMULIER
DE INSCHRIJVING SLUIT OP 31 MAART 2019

 1. Ras(*)
  Selecteer het ras van uw hond
 2. Stamboomnaam(*)
  Voer de stamboomnaam in van uw hond
 3. Register(*)
  Stamboek
  Nummer(*)
  Stamboeknummer
  Import
  (Veld Import alleen invullen indien van toepassing)
 4. Geslacht(*)
  Selecteer het geslacht
  Geboortedatum(*)
  Ongeldige invoer
  Formaat: dd-mm-jjjj
 5. Vaderhond(*)
  Voer de stamboomnaam in van de vaderhond
 6. Moederhond(*)
  Voer de stamboomnaam in van de moederhond
 7. Klasse(*)  Selecteer een klasse of vul een geboortedatum in om een klasse te kunnen selecteren.
 8. Korting inschrijving
  Ongeldige invoer

  Geldt uitsluitend voor honden die worden ingeschreven in de klassen 3 t/m 7, mits van dezelfde eigenaar.

  Honden ingeschreven in de klassen 1 en 2 tellen hierbij niet mee. (Zie TARIEVEN)

 9. (*)
  Voorletters
  Voorletters?
  Tussenvoegsel
  Invalid Input
  Achternaam
  Achternaam van de fokker?
 10. (*)
  Voorletters
  Voorletters?
  Tussenvoegsel
  Invalid Input
  Achternaam
  Achternaam van de eigenaar
 11. Adres(*)
  Voer het adres in (Straatnaam + huisnummer)
 12. Postcode / Plaats(*)
  Voer de postcode in
  Voer de woonplaats in
 13. Telefoon(*)
  Voer een telefoonnummer in
 14. E-mailadres(*)
  Voer een (geldig) e-mailadres in
 15. Eigenaar is lid
  Ongeldige invoer
  Niet leden betalen € 7.50 extra (Alleen van toepassing bij het inschrijven van de 1ste hond. Daarna bent u lid)
 16. Voorletters
  Invalid Input
  Tussenvoegsel
  Invalid Input
  Achternaam
  Invalid Input
 17. Koppelklasse
  Betalingskenmerk 1ste hond(*)
  Invalid Input
 18. Fokkerijklasse
  Kennelnaam(*)
  Invalid Input
 19. Nakomelingenklasse
  Kennelnaam(*)
  Invalid Input
 20. Kind/Hond show
  Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
 21. Naam
  Invalid Input
  leeftijd
  Voer leeftijd in
 22. Naam
  Invalid Input
  leeftijd
  Voer leeftijd in
 23. Junior Handling
  Voor kinderen van 10 t/m 17 jaar.
 24. Naam
  Invalid Input
  leeftijd
  Voer leeftijd in
 25. Naam
  Invalid Input
  leeftijd
  Voer leeftijd in
 26. Extra hond(en)
  Voer aantal in
  à € 5.00 per niet ingeschreven hond
 27. Extra entreekaarten
  Voer aantal in
  à € 2.00 (aan de zaal zijn de kosten € 3.00)
 28. Vrijwillige Bijdrage
  Voer een bedrag in.
 29. Inschrijving hond:
  Koppelklasse:
  Fokkerijklasse:
  Nakomelingenklasse:
  Kind-Hond-Show:
  Junior Handling:
  Lidmaatschap:
  Extra hond(en):
  Extra entreekaarten:
  Vrijwillige bijdrage:
  Vroegboekkorting:
  Totaal te betalen:
 30. Voor een snelle afhandeling van uw betaling vragen wij u om hieronder het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder in te vullen waarvan u het verschuldigde bedrag aan ons overmaakt.
 31. IBAN nummer
  Voer het rekeningnummer in waarvan betaald wordt
 32. Tenaamstelling
  Voer de juiste tenaamstelling in van de rekening
 33. E-mailadres(*)
  Voer een (geldig) e-mailadres in
  (Voer hier nogmaals uw e-mailadres in ter controle)
 34. U dient het verschuldigde bedrag per omgaande over te maken op rekening iban t.n.v. tnv te, onder vermelding van het betalingskenmerk (Zie bevestigingsmail).
 35. VOORWAARDEN

  Voor de clubmatch gelden de volgende regels:

  • De deelnemer verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. De deelnemer verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
  • Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
  • De deelnemer onderwerpt zich aan de bepalingen van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en van de clubmatch.
  • Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich het inschrijfgeld te voldoen.
 36. PRIVACY

  De door de deelnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de Clubmatch 2019 van KC Hardenberg. Het gaat daarbij om:

  • Correspondentie met de deelnemer inzake de inschrijving;
  • Verwerking van de gegevens in de catalogus en overige formulieren tbv. de clubmatch;
  • Ter beschikking stellen aan KC Hardenberg als organisator van de Clubmatch voor aanvullende verwerking.

  Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming uw persoongegevens te verwerken onder de bovenstaande voorwaarden.

  Zie voor verdere informatie onze Privacyverklaring.

 37. (*)
  Ik heb de hierboven weergegeven voorwaarden en privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord.Om in te kunnen schrijven moet u akkoord gaan met de hierboven weergegeven voorwaarden.
 38. CONTROLE VAN DE INSCHRIJVING
 39. Stamboomnaam:
  Ras:
  Stamboomnummer:
  Geslacht:
  Geboortedatum:
  Vader:
  Moeder:
  Klasse:
  Fokker:
  Eigenaar:
  Adres:
  Postcode/Plaats:
  Telefoon:
  Email:
  Mede-eigenaar:
  Lid:
   
   
 40. Inschrijving