header
 

Jongehondendag 2014 (WSH)

Op 11 oktober organiseerde de rasvereniging "De Weimarse Staande Hond" haar jaarlijkse Jongehondendag. Deze werd gehouden in manege "De Fruithof" te Heteren. De inschrijving stond open voor alle Weimaraners die geboren zijn tussen 13 juni 2013 en 11 juni 2014. De keuringen werden gedaan door mevr. Liane Eekman-Lampio en dhr. Marijn van Iersel.

De inschrijvingen en de catalogus zijn door ons verzorgd. In totaal waren er 69 jonge honden ingeschreven, verdeeld over 20 nesten. Ook waren er 14 ouderdieren aanwezig.

 

Hoe het allemaal begon

In 2012 zijn de eerste stappen gezet. In dat jaar is ondersteuning verleend bij het verwerken van de inschrijvingen en het maken van de catalogus voor een clubmatch. Op basis van deze ervaring is een eerste systeem ontwikkeld ten behoeve van clubmatches. In eerste instantie is de ondersteuning aangeboden in samenwerking met Kynobur. In 2013 heeft KC Hardenberg voor hun clubmatch gebruik gemaakt van dit systeem. Voor deze clubmatch hebben zich destijds bijna 300 honden ingeschreven. Ook voor 2014 hebben zij gebruik gemaakt van dit systeem. Met ingang van 2014 wordt de ondersteuning aangeboden onder de eigen naam van Dogevents.

Naar aanleiding van de ervaring die is opgedaan bij deze 2 evenementen en vragen over andere evenementen, is het systeem inmiddels verder uitgebreid en nu ook geschikt voor kampioenschapsclubmatches. Daarnaast hebben wij een variant ontwikkeld voor Jongehondendagen. Naast ondersteuning van evenementen op showgebied kunnen wij ook ondersteuning bieden aan andere (kynologische) evenementen. Zo hebben wij de inschrijvingen verzorgd voor de Brevettendag 2 (Waterwerk). Dit evenement werd georganiseerd door de Landseer Club Nederland (LCN).